Miesiąc: lipiec 2023

Zaburzenia związane z deficytem uwagi i nadpobudliwością ruchową (ADHD) są jednym z najczęściej diagnozowanych problemów neurobehawioralnych wśród dzieci[^1^]. Badania sugerują, że dzieci z ADHD mogą doświadczać trudności związanych z funkcjami poznawczymi, takimi jak koncentracja, pamięć i kontrola impulsów[^2^]. W ostatnich latach, interwencje, takie jak trening EEG-Biofeedback (zwany również neurofeedback), zdobyły popularność jako potencjalne narzędzie terapeutyczne dla dzieci z ADHD[^3^]. EEG-Biofeedback to forma terapii biofeedback, w której pacjenci uczą się kontrolować własne fale mózgowe za pomocą informacji zwrotnej prezentowanej na ekranie komputera[^4^]. Jest to metoda nieinwazyjna, która polega na monitorowaniu aktywności mózgowej i dostarczaniu informacji zwrotnej, co pomaga w treningu wybranych wzorców aktywności mózgowej[^5^]. Badania nad EEG-Biofeedback i ADHD W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań mających na celu ocenę…