Logopeda, neurologopeda,
psycholog, pedagog.

BELMED

Pomorskie Centrum Terapeutyczne

Wspólnie rozwijamy skrzydła.

Kontakt

Email : recepcja@belmed.pl
Phone : 58 555 11 21

Lokalizacja

Tczew, ul. Gdańska 8c
nad apteką DOZ

O nas

The child plays table football on the desk.
Pomagamy z pasją

O nas

Pomorskie Centrum Terapeutyczne „BELMED” to profesjonalna instytucja, która oferuje kompleksową pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz wsparcie dla ich rodzin. Naszym celem jest promowanie zdrowego rozwoju, integracja społeczna oraz wyrównywanie szans dla dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD, dysleksją i innymi trudnościami.

Oferujemy indywidualne programy terapeutyczne oparte na innowacyjnych metodach takich jak biofeedback, terapia metodą Warnkego oraz metoda Tomatisa. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają profesjonalną opiekę i wsparcie dla dzieci i ich rodzin. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami, takimi jak MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły, aby dotrzeć do potrzebujących i wspierać ich w dążeniu do lepszego życia.

wystrczą trzy kroki

Skontaktuj się z nami

Aby rozpocząć terapię w BELMED, najpierw skontaktuj się z naszym centrum przez telefon, e-mail, wypełnij formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub odwiedź nasze centrum terapeutyczne. Nasz zespół pomoże odpowiedzieć na wszelkie pytania i wyjaśnić proces zgłoszenia.

 

Umów wizytę na konsultację i diagnozę

Następnie umów wizytę na konsultację z naszym specjalistą. Podczas tego spotkania omówimy potrzeby Twojego dziecka, przeprowadzimy diagnozę oraz zaproponujemy indywidualny plan terapii. Konsultacja pozwoli nam także lepiej zrozumieć oczekiwania oraz cele terapeutyczne.

Opracowanie planu terapii i rozpoczęcie zajęć

Po konsultacji i ustaleniu indywidualnych potrzeb Twojego dziecka, nasi specjaliści opracują szczegółowy plan terapii. Plan ten zostanie dostosowany do potrzeb, możliwości i oczekiwań Twojego dziecka.Po opracowaniu planu terapii, ustalimy harmonogram zajęć i rozpoczniemy terapię. Przez cały czas trwania terapii, będziemy ścisłe współpracować z Tobą i Twoim dzieckiem, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

nasza oferta

Neurologopeda

Neurologopeda jest specjalistą, który zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą osobom borykającym się z zaburzeniami mowy i komunikacji. To może obejmować różne problemy, takie jak opóźniony rozwój mowy, dysleksję, jąkanie, afazję i inne. Praca neurologopedów ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych pacjentów, co w konsekwencji zwiększa ich pewność siebie i jakość życia.

psycholog

Psycholog to specjalista, który pomaga ludziom radzić sobie z różnymi problemami emocjonalnymi, psychologicznymi i behawioralnymi. Mogą to być problemy związane ze stresem, depresją, lękiem, problemami rodzinymi, a także zaburzeniami takimi jak ADHD czy autyzm. Psycholog używa różnych technik terapeutycznych, aby pomóc pacjentom zrozumieć swoje uczucia, zmienić negatywne wzorce myślenia i zachowania oraz poprawić swoje relacje i jakość życia.

pedagog

Pedagog to specjalista zajmujący się rozwojem i edukacją dzieci i młodzieży. Pomaga im nabywać niezbędne umiejętności, rozwijać talenty, uczyć się skutecznych strategii uczenia się i radzić sobie z wyzwaniami edukacyjnymi. Pedagog współpracuje również z rodzicami i nauczycielami, aby tworzyć środowisko, które sprzyja rozwojowi dziecka.

coach

Coach to profesjonalista, który pomaga klientom osiągnąć ich cele osobiste i zawodowe. Może to obejmować pomoc w rozwijaniu umiejętności lidera, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, poprawę samopoczucia i samooceny oraz odkrywanie nowych możliwości i perspektyw. Coach pracuje z klientami, używając różnych strategii i narzędzi, aby pomóc im zidentyfikować i przezwyciężyć przeszkody stojące na drodze do osiągnięcia ich celów.

biofeedback neurofeedback

Neurofeedback to specjalistyczna metoda biofeedbacku, która skupia się na treningu mózgu w celu poprawy jego funkcji. Wykorzystuje real-time displays of brain activity – najczęściej poprzez elektroencefalograf (EEG) – aby nauczyć pacjenta, jak samodzielnie regulować swoją aktywność mózgową. Neurofeedback jest stosowany w wielu sytuacjach, w tym do leczenia ADHD, zaburzeń snu, lęku, depresji i innych zaburzeń. Dzięki tej terapii pacjenci mogą nauczyć się lepszego zarządzania swoim stanem emocjonalnym i poprawy koncentracji.

metoda warnkego

Metoda Warnkego to terapia służąca do diagnozowania i leczenia problemów z percepcją słuchową i wzrokową. Została stworzona przez niemieckiego naukowca Dr. Warnkego i jest skoncentrowana na zrozumieniu, jak mózg przetwarza informacje sensoryczne. Ta metoda jest często stosowana u dzieci z dysleksją, ADHD i innymi zaburzeniami.

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa jest terapią słuchową, która skupia się na treningu i poprawie słuchu i komunikacji. Została opracowana przez francuskiego lekarza Alfreda Tomatisa i jest często stosowana do leczenia dzieci i dorosłych z różnymi problemami, takimi jak ADHD, autyzm, zaburzenia uczenia się i trudności z koncentracją.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to terapia skoncentrowana na pomocy dzieciom z problemami z przetwarzaniem sensorycznym. Zajmuje się tym, jak dzieci odbierają i reagują na różne bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, ruch, dźwięk i światło. Terapia pomaga dzieciom lepiej zrozumieć i zarządzać swoimi reakcjami na te bodźce, co pomaga im w funkcjonowaniu w codziennych sytuacjach.

Diagnostyka i terapia APD

APD, czyli Auditory Processing Disorder, to zaburzenie przetwarzania słuchowego, które utrudnia właściwe rozumienie i przetwarzanie dźwięków. Osoby z APD mogą słyszeć normalnie, ale ich mózgi nie analizują dźwięków efektywnie, co prowadzi do problemów z rozumieniem mowy, szczególnie w hałaśliwym środowisku, oraz trudności w nauce i komunikacji. Skuteczne metody diagnozy i terapii CAPD w BELMED.

oferta

szkolenia

szkolenia

nie tylko dla rad
pedagogicznych

Rear view of Audience in the conference hall or seminar meeting which have speaker
Meeting, people in gathering

Wypoczynek

turnusy rehabilitacyjne

Mother together with children having a playful time and fun in swimming pool. Summer break vacation.
Young adult mom and cute little blond kid boy enjoy have fun painting with watercolor brush bright

Wypoczynek

współpraca

firmy które nam zaufały :

kONTAKT

KONTAKT Z NAMI

KONTAKT

Social media

Odwiedź nas na Facebooku :