Diagnoza - metoda Warnkego

diagnoza

metoda warnkego

Metoda Warnkego to nowatorski system diagnostyczny i terapeutyczny opracowany przez renomowanego niemieckiego eksperta Freda Warnke, dedykowany osobom zmagającym się z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Ta holistyczna metoda różni się od tradycyjnych treningów słuchowych, oferując aktywny udział pacjenta w procesie terapeutycznym, co znacząco zwiększa efektywność leczenia.

Zaprojektowana z myślą o wsparciu osób mających trudności z mową, czytaniem, pisaniem, a także koncentracją i krótkotrwałą pamięcią werbalną, Metoda Warnkego skutecznie usprawnia przetwarzanie słuchowe, wzrokowe i motoryczne. Wykorzystuje specjalistyczne urządzenia oraz narzędzia diagnostyczne, aby precyzyjnie zidentyfikować specyfikę problemów każdego pacjenta.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą wpływać na zdolność zapamiętywania wzorców dźwiękowych słów, co znacząco utrudnia naukę czytania i pisania. Metoda Warnkego przez aktywne treningi słuchowe, wzrokowe i motoryczne, pozwala dzieciom i dorosłym na efektywną naukę poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności poznawczych.

W kontekście edukacji, Metoda Warnkego stanowi odpowiedź na deficyty poznawcze, które mogą manifestować się poprzez trudności szkolne. Dzięki kompleksowej diagnozie oraz zaangażowaniu pacjentów w proces terapeutyczny, metoda ta jest wykorzystywana przez specjalistów na całym świecie w celu przeciwdziałania i terapii dysleksji oraz innych zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

 

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych.

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • trudnościami w lateralizacji,
 • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),

Aparatura do metody Warnkego pozwala na pracę z osobami, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe.

 

Metoda Warnkego jest skuteczna także w terapii osób jąkających się oraz chcących usprawnić:

 • umiejętność czytania i pisania
 • funkcjonowanie móżgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze)

U osób starszych metoda Warnkego wykorzystana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych i tych związanych z pogorszeniem słyszenia.

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,
 • nie czytają ze zrozumieniem,
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają,
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne
 • mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.,
 • mają problemy z koncentracją uwagi,
 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy.