Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Standaryzowane Narzędzie Diagnostyczne dla Dzieci

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są innowacyjnym i rzetelnie standaryzowanym testem, który zapewnia kompleksową ocenę etapów rozwoju dzieci. Został on precyzyjnie dostosowany do potrzeb młodych osób w Polsce, umożliwiając specjalistom takim jak pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dokładną i obiektywną diagnozę.

KORP skupia się na analizie rozwoju w kluczowych sferach, które są niezbędne do wszechstronnego rozwoju dziecka. Ruch, motoryka, percepcja, komunikacja, emocje i społeczność to obszary, w których test KORP oferuje precyzyjne i szczegółowe informacje.

Dzięki podziałowi na trzynaście grup wiekowych, narzędzie to pozwala na adekwatną i zindywidualizowaną ocenę dzieci od trzeciego roku życia aż do wieku wczesnoszkolnego. Narzędzie KORP stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla profesjonalistów, ale i rodziców, którzy pragną monitorować i wspierać rozwój swoich dzieci zgodnie z ich indywidualnym tempem.

Wykorzystanie KORP w praktyce edukacyjnej i terapeutycznej umożliwia nie tylko wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń, ale także planowanie efektywnych strategii wsparcia rozwoju dziecka. To narzędzie, które pomaga kształtować przyszłość najmłodszych, zapewniając im najlepsze warunki do nauki i rozwoju.

Test KORP otrzymał recenzje wybitnych specjalistów zajmujących się rozwojem, diagnozą i terapią dzieci:

 • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – psycholog,
 • prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel – pediatra, genetyk,
 • dr Teresa Kaczan – neurologopeda, oligofrenopedagogog, terapeuta metody Castillo Moralesa,
 • mgr Aleksandra Łada – neurologopeda, specjalista NDT SLT, Senior Tutor.

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 13 grupach wiekowych w sferach:

 • Rozwój ruchowy
 • Motoryka precyzyjna i lateralizacja
 • Spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Komunikowanie się i mowa
 • Emocje i relacje społeczne
 • Funkcje behawioralne
 • Wiedza i umiejętności – obszar oceniający umiejętności przedszkolne i szkolne (dla dzieci w wieku od 3;0 do 9;11 r.ż.)