ADI-R

diagnoza

ADI-R

ADI-R, czyli Autism Diagnostic Interview-Revised, to strukturalizowany wywiad diagnostyczny wykorzystywany do oceny autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i dorosłych. Narzędzie to jest uznawane za standard w diagnostyce autyzmu i jest szczególnie przydatne w połączeniu z innymi metodami oceny, takimi jak ADOS-2.

Wywiad ADI-R koncentruje się na trzech głównych obszarach: komunikacji, zachowaniach społecznych i stereotypowych zachowaniach. Dzięki dokładnym pytaniom, które dotyczą zarówno obecnego zachowania, jak i historii rozwoju, ADI-R pomaga specjalistom zyskać głębszy wgląd w wczesne dzieciństwo i obecny rozwój badanej osoby.

Wywiad ten jest przeprowadzany przez wyszkolonego specjalistę, który zadaje pytania opiekunowi dziecka, zwykle rodzicowi lub głównemu opiekunowi. Sesja ADI-R może trwać od jednej do trzech godzin, w zależności od ilości informacji i stopnia szczegółowości odpowiedzi.

Wyniki z ADI-R są analizowane i interpretowane w kontekście znanych wzorców zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest to niezwykle cenne narzędzie, które dostarcza szczegółowych informacji, umożliwiających precyzyjne określenie, czy badana osoba spełnia kryteria diagnostyczne dla różnych form autyzmu.

ADI-R jest często stosowany w połączeniu z innymi ocenami, takimi jak testy neuropsychologiczne, ocena mowy i języka, a także obserwacja behawioralna, aby zapewnić wszechstronną ocenę i pomoc w planowaniu odpowiednich interwencji terapeutycznych. Wywiad ten jest również wykorzystywany w badaniach naukowych jako sposób na standaryzację zbierania danych o zachowaniach związanych z autyzmem.

Dzięki swojej dokładności i rzetelności, ADI-R jest kluczowym narzędziem w diagnostyce autyzmu, pomagającym specjalistom w opracowaniu najbardziej efektywnych planów leczenia i wsparcia dla osób z ASD.