ADOS-2

diagnoza

ADOS-2

ADOS-2, czyli Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, to szczegółowy zestaw oceny przeznaczony do diagnozowania i oceny autyzmu u dzieci i dorosłych. W skład tego testu wchodzą strukturalizowane interakcje, które umożliwiają obserwację zachowań krytycznych dla diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Test skupia się na pięciu głównych modułach, które są dostosowywane do wieku i umiejętności językowych badanej osoby. Każdy z modułów jest zaprojektowany tak, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz zdolności komunikacyjnych, społecznych, zabawowych oraz zachowań powtarzalnych lub stereotypowych, które są typowe dla ASD.

ADOS-2 jest używany w środowisku klinicznym, często jako część szerszej oceny diagnostycznej, która może również obejmować ocenę przez psychologa, neurologa czy logopedę. Warto zaznaczyć, że ADOS-2 sam w sobie nie może być jedynym narzędziem do postawienia diagnozy, ale jego wyniki są kluczowe przy ustalaniu obecności cech ASD w połączeniu z innymi danymi medycznymi i rozwojowymi.

Test trwa zwykle od 40 do 60 minut i jest przeprowadzany w specjalnie przygotowanym środowisku, które umożliwia naturalną interakcję i obserwację. Podczas sesji, diagnosta korzysta z różnych stymulacji, aby wywołać i obserwować określone reakcje, które są istotne dla oceny. Po zakończeniu sesji, specjalista przygotowuje szczegółowy raport, który jest omawiany z rodzicami lub opiekunami, a następnie może być wykorzystany do planowania odpowiednich interwencji edukacyjnych i terapeutycznych.

Użycie ADOS-2 w diagnostyce autyzmu jest uznawane za złoty standard ze względu na jego wysoką wiarygodność i standaryzację, co czyni go niezwykle ważnym narzędziem w rękach specjalistów zajmujących się autyzmem.