Terapia - metoda Warnkego

terapia

metoda warnkego

Program terapeutyczny opracowany przez specjalistę z Niemiec, Freda Warnke, to efekt wieloletnich studiów i eksperymentów w dziedzinie naukowej. W naszej placówce oferujemy pełną gamę działań terapeutycznych, obejmujących trening podstawowych zdolności słuchowych i lateralizacyjnych.

„Lateralizacyjnych” w kontekście terapii metody Warnkego odnosi się do procesów i ćwiczeń mających na celu poprawę zdolności mózgu do koordynacji między półkulami mózgowymi. Lateralizacja mózgu to rozdział funkcji między dwie półkule mózgowe, gdzie każda z nich specjalizuje się w różnych zadaniach. Na przykład, w większości ludzi lewa półkula jest bardziej zaangażowana w procesy językowe, takie jak mowa i pisanie, podczas gdy prawa półkula jest bardziej zaangażowana w przetwarzanie przestrzenne i rozpoznawanie wzorców.

Problemy z lateralizacją mogą prowadzić do trudności w nauce, przetwarzaniu informacji, a nawet w codziennych czynnościach. Ćwiczenia lateralizacyjne są więc zaprojektowane tak, aby wspomagać rozwój prawidłowej współpracy między półkulami, co może być szczególnie pomocne dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), dysleksją czy innymi problemami związanymi z przetwarzaniem sensorycznym.

Dla kogo jest terapia metodą Warnkego?

Propozycja ta kierowana jest do pacjentów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych, którzy zmierzyć się muszą z wyzwaniami takimi jak:
 • Osób z dysleksją rozwojową,
 • Każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności językowe i komunikacyjne
 • Problemy z przetwarzaniem słuchowym APD, gdzie trudności nie leżą w obszarze narządu słuchu, lecz w procesie interpretacji dźwięków przez nerw słuchowy i mózg,
 • Przeszkody w procesie edukacyjnym, wyzwania związane z nauką czytania i pisania,
 • Potencjalne zagrożenie dysleksją rozwojową oraz potwierdzone przypadki tej dysfunkcji,
 • Kłopoty z lateralizacją,
 • Problematyka skupienia i uwagi,
 • Wspomaganie pracy mózgu po urazach, na przykład po przebytym udarze,
 • U osób w podeszłym wieku metoda może przyczyniać się do opóźnienia objawów demencyjnych i problemów ze słuchem.

Istotą metody Warnkego jest trening umożliwiający mózgowi efektywne i zautomatyzowane rozpoznawanie dźwięków, ich syntezę w słowa oraz zdania, a następnie skoncentrowanie maksymalnej uwagi na zrozumieniu i zapamiętaniu słyszanej treści. Automatyzacja procesów przyczynia się do przyspieszenia działań i redukcji błędów, co z kolei wpływa na lepszą płynność przetwarzania informacji.

Zaawansowany trening autorstwa Warnkego skupia się na trzech kluczowych obszarach:

 • Automatyzacji percepcji sensorycznej w obszarze słuchu, wzroku, oraz koordynacji ruchowej,
 • Automatyzacji współpracy między półkulami mózgowymi,
 • Rozwoju oraz automatyzacji procesu 'wizualnego języka’.

Indywidualne efekty terapii zależą od zaangażowania i indywidualnych zdolności pacjenta.

Podstawa Naukowa Metody Warnkego

 • Badania Uniwersytetu Gdańskiego: Publikacje na temat metody Warnkego podkreślają jej efektywność w rozwoju kompetencji językowych oraz w usprawnieniu procesu czytania.
 • Studia z Medical University of Hannover: Skupiają się na poprawie integracji sensorycznej i przetwarzania słuchowego u dzieci z dysleksją.
 • Publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych: Obejmują wyniki badań nad efektywnością terapii słuchowej w kontekście różnych grup wiekowych i zaburzeń.
 • Współpraca z ekspertami: BELMED ściśle współpracuje z naukowcami i specjalistami w dziedzinie terapii słuchowej, co gwarantuje aktualność i efektywność stosowanych metod.

Co oferuje terapia metodą Warnkego?

 • Wszechstronny trening funkcji słuchowych: Znacząca poprawa w percepcji słuchowej i przetwarzaniu fonologicznym.
 • Integracja sensoryczna: Rozwój zdolności integracji bodźców wzrokowych i słuchowych.
 • Zastosowanie urządzenia Brain-Boy Universal: Wysoko oceniane przez terapeutów i pacjentów urządzenie do treningów.

Efekty terapii metodą Warnkego

Terapia metodą Warnkego jest poparta wynikami badań, które wykazują, że regularne ćwiczenia mogą prowadzić do trwałej zmiany w funkcjonowaniu mózgu, zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie słuchowe i językowe.

Jak rozpocząć terapię?

Zapraszamy do kontaktu, Umów się na indywidualne konsultacje w centrum BELMED w Tczewie. Zainwestuj w przyszłość swoją lub swojego dziecka już dziś, wybierając metody oparte na solidnych podstawach naukowych!