Diagnoza mini QEEG

DIagnoza

Mini qeeg

W naszym centrum stosujemy innowacyjne podejście do diagnozy funkcji mózgowych poprzez Mini-QEEG, co pozwala na głębsze zrozumienie wyzwań każdego pacjenta. Zamiast ograniczać się do tradycyjnego badania koncentrującego się wyłącznie na centralnym paśmie mózgu, wykorzystujemy zaawansowaną technikę umieszczenia pojedynczych elektrod na skórze głowy, co pozwala na precyzyjne zarejestrowanie aktywności mózgowej z wielu punktów.

 

Dzięki zastosowaniu elektrod, możemy obserwować aktywność mózgową w naturalnych warunkach – przy otwartych i zamkniętych oczach oraz podczas wykonywania zadań kognitywnych. To umożliwia wykrycie nie tylko nieprawidłowości w rozkładzie fal mózgowych, ale również pozwala na ocenę symetrii i harmonii między półkulami.

 

Po zebraniu danych przystępujemy do ich analizy porównawczej z normami, co owocuje stworzeniem szczegółowych map mózgu. Te wizualizacje przedstawiają nam nie tylko amplitudy i częstotliwości rytmów mózgowych, ale również ich koherencję i zmienność sygnału w różnych regionach mózgu.

 

Rezultatem Mini-QEEG jest kompleksowy obraz aktywności neuronalnej, który jest nieoceniony przy tworzeniu spersonalizowanych planów terapii Biofeedback. To podejście nie tylko zwiększa skuteczność leczenia, ale także pozwala na ciągłe monitorowanie postępów terapii, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb pacjenta.